HIGH5 Nutrition > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních dat:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu High5nutrition.cz, kupující dává prodávajícímu do odvolání souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech pro účely zlepšení kvality prodeje a logistiky.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, pokud to není třeba pro plnění kupní smlouvy, dodání zboží, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních a logistických důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem 101 / 2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady ( EU ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kupující je oprávněn odvolat souhlas se zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a rovněž má právo: Právo na opravu, Právo na výmaz („právo být zapomenut“), Právo na omezení zpracování, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku.